Spartan Projektowanie Spartan Wykonawstwo Spartan Nadzory budowlane

PROJEKTOWANIE

Tutaj ma swój początek każda inwestycja budowlana. Właściwie przygotowana i przejrzysta koncepcja projektowa - to dobry start dla każdego inwestora. Przygotujemy dla państwa opracowania indywidualne, adaptacje gotowych już projektów oraz uzasadnione niejednokrotnie połączenie powyższych.

Wyszczególniając zajmujemy się kolejno:
1) uzyskaniem opinii i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia etapu pt: projektowanie (decyzja o warunkach zabudowy, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oświadczenia i warunki techniczne o możliwości i sposobie przyłączenia do właściwych mediów itp)

2) uzyskaniem właściwych wypisów, wyrysów i map

3) opracowaniem nezbędnych niejednokrotnie badań geologicznych i analizy podłoża gruntowego pod projektowaną inwestycję

4) opracowaniem indywidualnym projektu kubaturowego - poprzedzonym koncepcją projektową a zawierającym w razie konieczności elementy tj:5) opracowaniem adaptacji projektów gotowych wraz z kompletowaniem dokumentów niezbędnych celem złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę

6) przygotowaniem dla obiektu objętego opracowaniem - trójwymiarowego modelu 3d - umożliwiającego zupełnie inne spojrzenie na planowaną inwestycję

7) oszacowaniem przybliżonych bądź szczegółowym (w razie konieczności) kosztów planowanej inwestycji (kosztorys skrócony, kosztorys ofertowy, kosztorys inwestorski, oszacowanie cen robocizny dla poszczególnych etapów, cen materiałów itp)

Etap projektowania - kończy się w momencie uzyskania pozwolenia na budowę. Etap projektowania – zawiera elementy niezbędne dla każdego z inwestorów celem realizacji swego zamierzenia budowlanego. Etap projektowania – to pierwszy krok do podjęcia współpracy z nami.

WYKONAWSTWO

Wbrew panującemu powszechnie przekonaniu iż: " papier przyjmie wszystko " - bierzemy w pełni odpowiedzialność za pierwszy etap współpracy z inwestorem – jakim jest "projektowanie" i przedstawiamy ofertę dalszej z nami współpracy. Macie państwo możliwość zapoznania się z kosztami przyszłej inwestycji, bezpośredniego spotkania się z wykonawcą na prowadzonych w danej chwili budowach, rozmowy i obserwacji poczynań ekipy budowlanej.

Ekipy, której powierzycie państwo niejednokrotnie największą inwestycję swego życia i z którą zwiążecie się na kolejnych parę miesięcy. Zależy nam aby inwestor poznał sposób codziennej naszej pracy, mógł sprawdzić dokładność i terminowość realizacji powierzonych zadań i uniknąć niepotrzebnych nieprzyjemności i nieporozumień.

Etap wykonawstwa poprzedzamy każdorazowo wyceną inwestycji: w zaawansowaniu zależnym od potrzeb inwestora:
1) stan surowy
2) stan deweloperski
3) stan pod klucz

Z doborem materiałów zgodnie z dokumentacją projektową i uwzględnieniem ewentualnych zmian dopuszczalnych - według państwa oczekiwań.

NADZORY BUDOWLANE

Zakończyliście państwo etap projektowania i znaleźliście odpowiedniego wykonawcę prac budowlanych. Jednakże wzniesienie wymarzonego domu, wykonanie jego rozbudowy lub przebudowy czy realizacja innej, planowanej od lat inwestycji to nie tylko własciwy projekt i właściwie wybrany wykonawca prac.

Obowiązkiem każdego z inwestorów jest zapewnienie nadzoru budowlanego. Oto kolejna nasza oferta.

Zapewniamy objęcie funkcji kierownika budowy, w razie potrzeby inspektora nadzoru przez uprawnione osoby z wieloletnim doświadczeniem i niezbędną wiedzą budowlaną. Znajomość dokumentacji projektowej, znajomość stosowanych powszechnie materiałów budowlanych, możliwości wprowadzenia podczas realizacji dopuszczalnych zmian do projektu - pozwala nam kolejny raz zachęcić inwestora do współpracy.

Bierzemy odpowiedzilność za wszystkie kolejne etapy realizacji waszego przedsięwzięcia:
- projektowanie
- wykonawstwo
- nadzór budowlany nad inwestycją